Home » Tag Archives: giải mã thành công

Tag Archives: giải mã thành công

Giải mã thành công 18-19/05/2013

Dưới đây là bài chia sẻ của tôi tới nhân viên của mình sau khóa học Giải mã Thành công diễn ra vào 2 ngày 18-19/5 do ông bạn Long PT là người truyền lửa 2 ngày cuối tuần vừa qua, 1 vài người ở DECO đã tham dự chương trình giải mã thành công, trong đó có tôi. Hằng NP ...

Read More »