Home » Tag Archives: Internet Marketing

Tag Archives: Internet Marketing

Pomodoro là gì?

Chiếc đồng hồ quả cà chua Pomodoro của Francesco Cirillo

Pomodoro (Đầy đủ theo tiếng Anh là Pomodoro Technique) là 1 phương pháp quản trị thời gian để nâng cao tối đa sự tập trung trong công việc được giới thiệu bởi Francesco Cirillo - CEO của 1 công ty phần mềm người Italia vào năm 1980.

Read More »