Home » Tag Archives: tư duy tiêu cực

Tag Archives: tư duy tiêu cực

5 tư duy kinh điển của người thất bại

Người giàu: Tôi tạo ra cuộc đời tôi

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nhận ra mẫu người thất bại và hãy cố gắng tránh càng xa họ càng tốt. "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", suy nghĩ cũng có hiệu ứng lây lan. Nếu bạn ở bên cạnh mẫu người thất bại đủ lâu, bạn sẽ trở thành họ.

Read More »