Asia/Ho_Chi_Minh

Đi 1 ngày đàng
Học 1 sàng khôn

Chia sẻ trong khoá học Automation Marketing từ Arizona - Hoa Kỳ

Xin chào, tôi là Nguyễn Vĩnh Cường.

Từ ngày 11/12 đến ngày 16/12 tôi tham dự 1 khoá học Marketing tại Arizona Hoa Kỳ về chủ đề tối ưu hoá hoạt động marketing cho doanh nghiệp với công nghệ 4.0

Tôi làm trang web này để có cơ hội chia sẻ những kiến thức học được trong chương trình đặc biệt này đến những bạn bè quan tâm.

  • 1. Có thể kiến thức này sẽ giúp được bạn
  • 2. Tôi có động lực để học - chia sẻ. Vì chia sẻ lại tôi sẽ học tốt hơn

Đăng ký nhận bản ghi chép MIỄN PHÍ!

Nguyễn Vĩnh Cường


Like Page để cập nhật thông tin từ Facebook của tôi

Connect!