Asia/Ho_Chi_Minh

101 CHIẾN LƯỢC GIA TĂNG
CÁC CHỈ SỐ KINH DOANH

101 chiến lược gia tăng các chỉ số kinh doanh là 1 bộ tài liệu gợi ý các ý tưởng, chiến lược giúp bạn TRỰC TIẾP gia tăng các chỉ số trong hoạt động kinh doanh gồm:

  • Số lượng khách hàng tiềm năng
  • Tỷ lệ chuyển đổi bán hàng
  • Giá trung bình/đơn hàng
  • Số lần mua lặp lại
  • Tỷ suất lợi nhuận

Hãy điền thông tin, tài liệu sẽ được gửi đến email của bạn.

Powered by Nguyễn Vĩnh Cường


Like Page để cập nhật thông tin từ Facebook của tôi

Connect!