Lưu trữ

Không có bài viết để hiển thị

Tư duy thịnh vượng số 4 – Người giàu suy nghĩ...

0
Người giàu suy nghĩ lớn. Người nghèo suy nghĩ nhỏ. "... Mỗi người chúng ta đều đến với trái đất với những tài năng bẩm sinh...