Home » Làm » Marketing – Branding (page 3)

Marketing – Branding

ĐBQH Dương Trung Quốc: “Nên cân nhắc bỏ cấp phép game”

ĐBQH Dương Trung Quốc có ý kiến về việc cấp phép game

Tôi bắt đầu tham gia vào thị trường Game Việt Nam năm 2004, đến 2005 thì ra mắt được game online đầu tiên mang tên RYL – Con Đường Đế Vương (Phối hợp giữa Quang Minh DEC và VASC). Chưa kinh nghiệm, gặp khó khăn đủ đường nhưng 2010 mới là năm “củ khoai” nhất khi tháng 7/2010 Nhà Nước ...

Read More »