Asia/Ho_Chi_Minh

Hướng dẫn xóa bạn bè
không tương tác trên Facebook

Đăng ký để nhận hướng dẫn qua Email

Xin chào, tôi là Nguyễn Vĩnh Cường!

Trong bài hướng dẫn này tôi sẽ giúp bạn cách sử dụng phần mềm xóa bạn bè không tương tác hoặc các tài khoản Facebook chết để làm sạch Facebook của bạn.

Hãy điền thông tin vào ô dưới đây để nhận hướng dẫn.

© 2019 Nguyễn Vĩnh Cường


Like Page để cập nhật thông tin từ Facebook của tôi

Connect!