Home » Tag Archives: vĩnh cường (page 2)

Tag Archives: vĩnh cường

BNI Warrior: Gia đình chiến binh

BNI Warrior tổ chức Visitor's Day - Ngày hội doanh nhân - 7/9/2013 thành công rực rỡ

Tôi biết đến BNI khi được mời tham dự lễ ra mắt của 1 chapter (chi hội) thuộc BNI vào tháng 4/2012. Trên giấy mời ghi có mặt lúc 6h30, 7h00 bắt đầu sự kiện, với suy nghĩ “kiểu gì nó chẳng cao su như những sự kiện khác” và tôi đến muộn 1h so với giấy mời, đến nơi ...

Read More »