Ba cốc nước và bài học đặt giá bán hàng

Bạn có thể tự làm thí nghiệm này tại nhà.
Chuẩn bị 3 cái cốc. Đổ đầy cái cốc thứ nhất với nước lạnh, cốc thứ 2 với nước ấm, cốc thứ 3 với nước nóng (đừng nóng quá).

Bây giờ đặt một ngón tay trong cốc nước lạnh và một ngón khác trong cốc nước nóng, giữ im 30 giây, sau đó đặt cả 2 ngón tay đó vào cốc nước ấm. Cùng một cốc nước nhưng bây giờ một ngón sẽ thấy ấm còn ngón kia sẽ thấy lạnh.

Đó chính là sự tương phản. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho giá cả.
Cách tốt nhất để bán một chiếc đồng hồ đeo tay giá 2,000 USD là gì? Hãy đặt bên cạnh nó một chiếc đồng hồ khác giá 12,000 USD. Khách hàng sẽ không cảm thấy 2,000 USD là quá đắt.
(Woody Übermensch)