Tuyệt kỹ sống online từ Hiếu Orion

Tôi đã dạy hàng ngàn lượt học sinh về Sống Online và thấy 1 số điều lạ:

  • Nhiều người rất muốn kiếm tiền bằng bán hàng trên online Facebook, nhưng lại rất NGẠI: Post bài bán hàng sợ bạn bè cười
  • Nhiều người muốn tăng tương tác trên facebook, nhưng viết được 1 status, thấy người thân quen bấm cười ha ha 1 cái cũng lại ngại tung người muốn xoá luôn status

Cái sự NGẠI nó khiến bạn sợ mất đi cái bạn có
Giống 1 em học sinh tôi nói: “Em sợ mất hình ảnh”
Tôi bảo: “Em đang làm đ gì có hình ảnh mà sợ mất! Và đó là sự may mắn của em: Chưa bị sức ép thương hiệu, hình ảnh… Vậy thì còn sợ gì mà không nhiệt tình xây dựng hình ảnh đi…”

Hỡi ôi, các bạn đang không vượt qua được cái cơ bản thì làm sao mà SỐNG ONLINE được !
Cho các bạn mấy chiêu cơ bản nhất đây nhé!

1. Người thân hay bạn bè nào hay cười chê bạn, hoặc hay soi xét.
👉 Chặn mẹ luôn không nói nhiều

Cuộc sống online là kênh ảo, để cho công việc, cho kinh doanh, cho kết bạn. Ai không thấu hiểu không nói nhiều!

Tôi đã chặn nhiều người thân lắm! Vì khác thế hệ, khác môi trường… thì làm sao có thể hiểu được! Thôi hẹn gặp ngoài đời nhé “người thân”!

2. Post bài mà đứa nào vào lèm bèm tranh luận mà nói mãi nó không hiểu, hoặc hay khuyên bảo sách vở khách sáo.
👉 Chặn mẹ luôn không nói nhiều!

Cuộc đời không thể chiều hết mọi người, mà nếu chiều hết thì ta không còn là ta!

3. Post bài bị chê, sợ mất hình ảnh.
👉 Chặn mẹ bọn chê!

Và đừng lo lắng. Sự thật là nhiều người sợ ngượng… Bản chất là lo lắng việc mất đi những thứ mà bạn KHÔNG CÓ!

Hãy viết nhiều, và đừng suốt ngày sợ!

Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion)