Chiến tranh: Nguyễn Vĩnh Cường vs BeeGroup, Lê Ngọc Tuấn, Trần...

0
Chỉ sau 9 ngày ra mắt (kể đến tối tôi ngồi cùng Lê Ngọc Tuấn) thì đã có khoảng 5 triệu đô la - Bạn không nhầm đâu - Là 5,000,0000 USD đã chui vào tài khoản của nhóm này.