Định vị thương hiệu hay là chọn chỗ xem pháo hoa...

Định vị thương hiệu được tôi ví von với việc xem pháo hoa đêm giao thừa. Ý tưởng chợt đến trong lúc đi họp phụ huynh cho cậu cả. Định vị thương hiệu là...