Số liệu Internet và di động Việt Nam 2014

Theo báo cáo gần đây của trang We are Social thì Việt Nam có những bước tiến đáng kể trong việc mang Internet và nội dung số tới người dùng, đặc biệt là thông qua những kết nối di động.
Ngoài ra, số liệu thống kê Internet cũng chỉ ra rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia có thời gian sử dụng trung bình các trang mạng xã hội lâu nhất so với trong khu vực cũng như trên thế giới. Thêm một thông tin đáng chú ý nữa là chúng ta có gần 60% người dùng thực hiện thanh toán thông qua điện thoại. Những số liệu này rất có giá trị, đặc biệt cho những cá nhân và tổ chức đang làm việc ở những mảng liên quan tới thế giới số và di động.
Thống kê mạng xã hội Việt Nam 2014 Thống kê mạng xã hội Việt Nam 2014 Thống kê mạng xã hội Việt Nam 2014 Thống kê mạng xã hội Việt Nam 2014 Thống kê mạng xã hội Việt Nam 2014 Thống kê mạng xã hội Việt Nam 2014 Thống kê mạng xã hội Việt Nam 2014 Thống kê mạng xã hội Việt Nam 2014 Thống kê mạng xã hội Việt Nam 2014

  • Infographic.vn