Home » Tag Archives: Trần Vinh Dự

Tag Archives: Trần Vinh Dự

Trần Vinh Dự – Thất bại làm chúng ta lớn mạnh hơn

Trần Vinh Dự trong lễ tốt nghiệp 2014 của trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ

Tôi và Dự Trần (anh em cùng khóa hay gọi nhau thế) đều có tố chất để trở thành số 1: Vào đại học năm 1995, Dự đỗ thủ khoa, tôi đương nhiên cũng là số 1 nhưng ở dưới cùng tính lên. Năm 1999 ra trường, Dự đỗ đầu, tôi là người thứ 299 lên nhận bằng - Khóa đó có 299 sinh viên được tốt nghiệp ;). Ra trường, Dự đi Mỹ làm tiến sĩ, tôi ở Việt Nam làm họa sĩ...

Read More »