ĐBQH Dương Trung Quốc có ý kiến về việc cấp phép game

ĐBQH Dương Trung Quốc: “Nên cân nhắc bỏ cấp phép game”

Tôi bắt đầu tham gia vào thị trường Game Việt Nam năm 2004, đến 2005 thì ra mắt được game online đầu tiên mang tên RYL - Con Đường Đế Vương (Phối hợp giữa...