Home » Tag Archives: Steve Jobs

Tag Archives: Steve Jobs

Hãy luôn khát khao, hãy luôn dại khờ

"Nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình, mình có muốn làm những gì định làm hôm nay không?". Nếu câu trả lời là "Không" kéo dài trong nhiều ngày, đó là lúc tôi biết tôi cần thay đổi

Read More »