Không có bài viết để hiển thị

Không có đúng, hay sai, chỉ có phù hợp hay không

0
Mọi người trên đời này rất thích phán xét và tìm cái sai của người khác, nhưng khi bảo họ có trách nhiệm sửa chữa điều đó, thì chính họ cũng không biết làm thế nào.