Tư duy thịnh vượng số 2: Tham gia cuộc chơi để...

Người giàu tham gia cuộc chơi tiền bạc để thắng. Người nghèo tham gia cuộc chơi chỉ để không bị thua."...Khi tham gia "cuộc chơi...